خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

درباره استاندارد ایزو 17020
  • ثبت نام کاربران

استاندارد ISO 17020 ابزاری کاربردی جهت ارزیابی شرکت های بازرسی توسط مرکز ملی تائید صلاحیت ایران می باشد. این استاندارد هم همانند سایر استانداردهای ارزیابی انطباق کمک شایانی به شرکت های بازرسی جهت مدون کردن و پیاده سازی هدفمند فرآیندهای جاری شرکت می نماید.

استاندارد ISO 17020 امروزه در سراسر دنیا من جمله ایران کاربرد دارد و تفاوت آشکاری در فرآیندهای شرکت هایی که آنرا پیاده سازی نموده اند با شرکت هایی هنوز وارد این عرصه نشده اند ایجاد می‌کند.

در ایران هم همانند سایر کشورهای دنیا اخذ تاییدیه از مراجع ذی ربط (ایران: مرکز ملی تایید صلاحیت ایران جهت استاندارد ISO 17020) یک امتیاز منحصر به فرد جهت اخذ پروژه و یا پیروزی در مناقصات محسوب می‌شود. به همین دلیل هم بوده که این اواخر خیل عظیمی از شرکت‌ها صرفا به همین جهت به صرافت پیاده سازی استاندارد ISO 17020 در ساختار خود برآمده‌اند.

با این حال مزایای پیاده سازی استاندارد ISO 17020 به طرق صحیح نه فقط مرجع صدور گواهینامه تایید صلاحیت را قانع به صدور مجوز می نماید، بلکه بر روی کلیه فرآیندهای شرکت تاثیر مثبتی خواهد گذاشت که پس از گذشت چند سال بیشتر قابل رویت می‌گردد.

استاندارد ISO 17020 یکی از استانداردهای سه گانه‌ای (از زیر مجموعه استانداردهای سری 17000) است که در حال حاضر از طرف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران امکان صدور گواهینامه برای آن وجود دارد. که برای اطلاع از دو استاندارد دیگر یعنی ISO 17021 و ISO 17025 می توانید به بخش های مربوطه در وبسایت مراجعه نمایید.

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما