خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

مشاوره پیاده‌سازی استاندارد ایزو 17020
 • ثبت نام کاربران

     استاندارد بین المللی ایزو 17020 مشخص‌کننده معیارهای کلی برای عملکرد و مدون کردن فرآیندهای شرکت های مختلف بازرسی است. این استاندارد الزامات مورد نیاز برای تائید صلاحیت شرکت های بازرسی را مشخص می کند و پایداری و بی طرف بودن فعالیت های نظارتی و  بازرسی آنها را تضمین می نماید. استاندارد بین المللی 17020 تعیین‌کننده معیارهای کلی برای عملکرد شرکت های مختلف بازرسی است. این استاندارد آن طور که در ورژن سال 2012 تشریح گردیده برای شرکت های بازرسی قابل استفاده بوده و در هر مرحله از بازرسی قابل کاربری است.

     به منظور پیاده سازی استاندارد فوق در شرکت های بازرسی خواهان اخذ مجوز تایید صلاحیت از (NACI) یا همان مرکز ملی تایید صلاحیت گروهی از کارشناسان با تجربه و زبده با سابقه‌ای بسیار بالا در امر مشاوره، آدیت و ارزیابی شرکت های بازرسی، پیاده سازی استاندارد 17020:2012 ISO/IEC و همچنین حضور در جمع اعضای تدوین کننده استاندارد، تشکیل گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 را داده اند تا تجارب ارزنده سال ها فعالیت در این حوزه را تقدیم کلیه شرکت های بازرسی نمایند.

     روند اجرا و پیاده سازی فعالیت های گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 شامل مراحل ذیل می گردد:

 • نظارت بر امور بازرسی
 • کنترل مستندات 17020:2012 ISO/IEC
 • شناسایی و کنترل موارد عدم مطابقت با الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • اعمال اصلاحی بر اساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • اعمال پیشگیرانه بر اساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • ممیزی داخلی 17020:2012 ISO/IEC
 • بررسی مدیریت بر اساس الزمات 17020:2012 ISO/IEC
 • آموزش الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • نگهداری و پیاده سازی پیشگیرانه
 • کالیبراسیون بر اساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • بررسی تامین کننده بر اساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • خریداری بر اساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • شناسایی و بررسی محصولات خریداری شده براساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • بررسی قرارداد براساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • آماده سازی و تشخیص نمونه براساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • ذخیره سازی براساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • کنترل مدارک کیفیتی و فنی براساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • گزارش نتایج براساس، الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • قرار داد پیمانکاران فرعی براساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC
 • بازخورد و شکایات مشتریان براساس الزامات 17020:2012 ISO/IEC

 

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما