خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

پیش‌ارزیابی استاندارد ایزو 17020
  • ثبت نام کاربران

کلیه نهادهای بازرسی که سیستم مدیریت بازرسی خود را پیاده سازی نموده‌اند همیشه سوالاتی از این دست در ذهنشان به وجود می‌آید:

  • آیا توانسته‌اند کلیه بندهای استاندارد را پیاده سازی نمایند؟
  • آیا کلیه نکات را مشاور به آنها منتقل کرده است؟
  • آیا توانسته‌اند کلیه مواردی که مشاور به آنها منتقل کرده است پیاده سازی نمایند؟
  • هنوز امکان دریافت عدم انطباق بحرانی وجود دارد؟

 

ضرب‌المثلی از قدیم به یادگار مانده که "کار از محکم کاری عیب نمی‌کند"

 

به جهت اینکه دغدغه و استرس حاصل از سوالات فوق برطرف شود لازم است یک نفر شخص ثالث سیستم مدیریتی و فرآیندهای بازرسی را مورد ارزیابی قرار دهد تا اگر نقطه کور یا مبهمی هنوز باقی مانده (چه از طرف مشاور، چه از طرف شرکت بازرسی) شناسایی و مرتفع گردیده تا در روز ارزیابی حداقل عدم انطباق متوجه شرکت بازرسی گردد.

گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 آمادگی خود را به کلیه شرکت‌های بازرسی که زمانی زیادی تا روز ارزیابی در پیش ندارند، اعلام می‌نماید تا خدمت پیش ارزیابی استاندارد ISO 17020:2012 را ارائه دهد.

پیش ارزیابی علاوه بر یک آمادگی نسبی که برای شرکت بازرسی به وجود می آورد می تواند مزایای زیر را هم به همراه خواهد داشت:

  • جلوگیری از هزینه‌هایی که ارزیابی های مجدد نهاد اعتبار دهنده یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به همراه خواهد داشت.
  • به حداقل رساندن تعداد عدم انطباق‌ها و کشف عدم انطباق های احتمالی موجود و مرتفع نمودن آنها
  • اطمینان خاطر شرکت بازرسی از اینکه کلیه فرآیندها و روش اجرایی را مرور نموده‌اند.
  • دریافت یک گزارش کلی از نقاط مثبت و نقاط ضعف شرکت بازرسی

 

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما