خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

دوره آموزشی تشریح الزامات استاندارد ایزو 17020
 • ثبت نام کاربران

     قسمتی از تعهد گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 در قسمت مشاوره استاندارد 17020 برگزاری دوره تشریح الزامات استاندارد ISO 17020:2012 برای شرکت‌های خواهان تایید صلاحیت می باشد که در ادامه اطلاعات این دوره آموزشی آمده است.

 

اهداف رفتاری دوره:

فراگیر در انتهای دوره می بایست :

با مفاهیم و الزامات استاندارد ISO/IEC17020 ( ارزیابی انطباق – الزامات برای کارکرد انواع مختلف نهادهای انجام دهنده بازرسی) آشنا گردد، اهداف و ساختار مجمع بین المللی تایید صلاحیت آشنا گردد، بتواند با یک شناخت نسبی، فعالیت‌ها و فرآیندهای شرکت بازرسی را مستند نماید.

سرفصل محتوای دوره:

 • تعاریف مرتبط با تکیه بر مفاهیم ارزیابی انطباق و تاییدصلاحیت  ISO 17000
 • اهداف و ساختار مجمع بین المللی تایید صلاحیت (IAF)،
 • ارزیابی انطباق و انواع نهاد های ارزیابی انطباق (CABs) ،
 • ویژگیهاینهادهای تایید صلاحیت ملی(NABs)  و مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)  با تکیه بر الزامات استاندارد ISO 17011 
 • الزامات استاندارد ایران- ایزو 17020 سال 1392(ISO/IEC17020:2012) و تشریح بندهای استاندارد شامل:

 

 • الزامات عمومی "بی طرفی و استقلال،محرمانگی"
 • الزامات ساختاری "الزامات اداری،سازمان و مدیریت"
 • الزامات منابع "کارکنان،تسهیلات و تجهیزات، واگذاری کار به پیمانکار فرعی"
 • الزامات فرآیندی "روش ها و روش های اجرایی،جابجایی مورد ها و نمونه ها برای بازرسی، سوابق بازرسی، گزارش بازرسی و گواهینامه بازرسی، شکایت ها و درخواست­های رسیدگی مجدد، فرآیند شکایت ها و درخواست های رسیدگی مجدد"
 • الزامات سیستم مدیریت "کنترل مدارک،کنترل سوابق، بازنگری مدیریت، ممیزی های داخلی، اقدامات اصلاحی، اقدامات پیشگیرانه"

 

مدت زمان دوره:

16 ساعت (معادل 2 روز)

 

ظرفیت کلاس:

20 نفر

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما