خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

مشاوره پیاده‌سازی استاندارد ایزو 17021
 • ثبت نام کاربران

     استاندارد بین المللی ایزو 17021 مشخص‌کننده اصول و الزامات مربوط به صلاحیت، ثبات و بی‌طرفی در ممیزی و گواهی کردن انواع سیستم‌های مدیریت (مانند سیستم‌های مدیریت کیفیت یا سیستم‌های مدیریت زیست‌محیطی) و نهادهای ارائه کننده این فعالیت‌ها را در می‌گیرد، است. این استاندارد الزامات مورد نیاز برای تائید صلاحیت نهادهای ارائه دهنده ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت را مشخص می کند و پایداری و بی طرف بودن فعالیت های آنها را تضمین می نماید. استاندارد بین المللی 17021 تعیین‌کننده معیارهای کلی برای عملکرد نهادهای ارائه دهنده ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت است. این استاندارد آن طور که در ورژن سال 2015 تشریح گردیده برای نهادهای ارائه دهنده ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت قابل استفاده بوده و در هر مرحله از فرآیندها و فعالیتهای آنها قابل کاربری است.

     استاندارد ایزو 17021، الزاماتی را برای نهاد­های ارائه دهنده ممیزی و گواهی کردن سیستم­های مدیریت مشخص می­کند. این استاندارد الزامات عام را برای نهادهائی تعیین می­کند که ممیزی و گواهی کردن در زمینه­های مربوط به کیفیت، محیط زیست و سایر انواع سیستم­های مدیریت را انجام می­دهند. چنین نهادهائی به عنوان نهادهای گواهی ­کننده نامیده می­شوند. هدف از رعایت این الزامات، حصول اطمینان از این است که نهادهای گواهی­کننده،گواهی کردن سیستم مدیریت را به روشی شایسته، همخوان و بی­طرفانه انجام می­دهند تا بدینوسیله شناسایی این گونه نهادها و پذیرش گواهی آن­ها بر مبنایی ملی و بین­المللی آسان گردد. این بخش از استاندارد ایران-ایزو-آی ای سی 17021، به‌عنوان پایه­ای برای تسهیل شناسایی گواهی سیستم مدیریت در ارتباط با تجارت بین­المللی کاربرد دارد.

گواهی کردن سیستم مدیریت به طور موثری اثبات می کند سیستم مدیریت سازمان شرایط زیر را دارا است:

 • با الزامات مشخص شده انطباق دارد،
 • به‌صورت مداوم قادر به دستیابی به خط مشی و اهداف بیان شده می‌باشد،
 • به‌طور اثربخش اجرا می­شود.

     در این استاندارد برای اصطلاح Certification که در استاندارد بین المللی ماخذ به کار رفته است دو اصطلاح در زبان فارسی در نظر گرفته شده است، یکی به معنای فرآیند “گواهی کردن” و دیگری به معنای نتیجه فرآیند یعنی "گواهی" است که برحسب ضرورت به کار می روند.

 

     به منظور پیاده سازی استاندارد فوق در نهادهای ارائه دهنده ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت خواهان اخذ مجوز تایید صلاحیت از (NACI) یا همان مرکز ملی تایید صلاحیت گروهی از کارشناسان با تجربه و زبده با سابقه‌ای بسیار بالا در امر مشاوره، آدیت و ارزیابی نهادهای ارائه دهنده ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت ، پیاده سازی استاندارد 17021:2015 ISO/IEC و همچنین حضور در جمع اعضای تدوین کننده استاندارد، تشکیل گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 را داده اند تا تجارب ارزنده سال ها فعالیت در این حوزه را تقدیم کلیه شرکت های بازرسی نمایند.

     قسمتی از روند اجرا و پیاده سازی فعالیت های گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 شامل مراحل ذیل می گردد:

 • آموزش الزامات 17021:2015 ISO/IEC
 • محرمانگی بر اساس الزمات 17021:2015 ISO/IEC
 • آموزش بر اساس الزمات 17021:2015 ISO/IEC
 • پاسخ‌گویی به شکایات بر اساس الزامات 17021:2015 ISO/IEC
 • موضوعات حقوقی و قراردادی بر اساس الزامات 17021:2015 ISO/IEC
 • ساختار سازمانی و مدیریت رده بالا بر اساس الزامات 17021:2015 ISO/IEC
 • شایستگی مدیریت و کارکنان بر اساس الزامات 17021:2015 ISO/IEC
 • برون‌سپاری براساس الزامات 17021:2015 ISO/IEC
 • اطلاعات قابل دسترسی عموم بر اساس الزمات 17021:2015 ISO/IEC
 • تبادل اطلاعات ما بین نهادهای گواهی‌کننده و کارفرماهای آن بر اساس الزمات 17021:2015 ISO/IEC
 • ممیزی و گواهی کردن اولیه بر اساس الزمات 17021:2015 ISO/IEC
 • ممیزی های ویژه بر اساس الزمات 17021:2015 ISO/IEC
 • تعلیق، ابطال با محمدود کردن دامنه شمول گواهی بر اساس الزمات 17021:2015 ISO/IEC
 • سوابق بر اساس الزمات 17021:2015 ISO/IEC

 

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما