خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

زمینه‌های تایید صلاحیت ایزو 17021
  • ثبت نام کاربران

     در ذیل لیست نوع نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده که مرکز اعتباربخشی ایران یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس آنها گواهینامه صادر می نماید را ملاحظه می فرمایید. گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 آمادگی ارائه خدمات مشاوره استاندارد ایزو 17021 را برای هر کدام از زمینه های زیر را دارا می‌باشد.

  • نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد  ISO 9001
  • نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت تایید صلاحیت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمینه صدور گواهینامه استاندارد  ISO 3834
  • نهادهاي گواهي كننده سيستم مديريت تاييد صلاحيت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمينه صدور گواهينامه استاندارد  ISO 14001
  • نهادهاي گواهي كننده سيستم مديريت تاييد صلاحيت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمينه صدور گواهينامه استاندارد  ISO 22000
  • نهادهاي گواهي كننده سيستم مديريت تاييد صلاحيت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17021 در زمينه صدور گواهينامه استاندارد  ISO 50001
  • نهادهاي گواهي كننده محصول تاييد صلاحيت شده براساس استاندارد ISO/IEC 17065

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما