خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

دوره‌های آموزشی زمینه‌های تایید صلاحیت
  • ثبت نام کاربران

     گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 آمادگی خود را جهت برگزاری دوره آموزشی کلیه زمینه‌های تایید صلاحیت که در قسمت مربوطه عناوین آنها آمده است، اعلام می‌دارد. با توجه به دسترسی به مدرسین کلیه حوزه ها امکان معرفی مدرس و برگزاری دوره آموزشی در محل نهادهای ارائه دهنده ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت خواهان تایید صلاحیت وجود دارد. برگزاری دوره های تخصصی جهت نفرات هر حوزه ضروری است و تسلط آنها را بر مباحث دو چندان می‌کند. در ذیل کلیه زمینه های تایید صلاحیت که امکان برگزاری دوره‌ های تخصصی و استاندارد مربوطه برای آنها وجود دارد ارائه می‌گردد:

  • استاندارد  ISO 9001
  • استاندارد  ISO 3834
  • استاندارد  ISO 14001
  • استاندارد  ISO 22000
  • استاندارد  ISO 50001
  • استاندارد ISO 17065

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما