خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

مشاوره های ویژه

تماس با ما

رفع عدم انطباق‌های مشاهده شده ایزو 17021
  • ثبت نام کاربران

     عدم انطباق‌های که از طرف نهاد اعتباردهنده یا همان مرکز ملی تایید صلاحیت به نهادهای ارائه‌کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت اعلام می گردند به دو دسته عدم انطباق جزئی و عدم انطباق مهم تقسیم‌بندی می‌شوند که در ادامه به شرح آنها خواهیم پرداخت:

عدم انطباق‌های جزئی:

به آن دسته عدم انطباقی گفته می‌شود:

  • باعث ایجاد وقفه در عملکرد سیستم مدیریت خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت نمی‌شود.
  • باعث عدم اطمینان نسبت به تحت کنترل بودن فرآیندها نمی‌شود.
  • احتمال دارد باعث ایجاد انحراف یا خطا در قسمتی از سیستم مدیریت سازمان یا فرآیندهای  خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت شود.

 

عدم انطباق‌های مهم:

به آن دسته عدم انطباقی گفته می‌شود:

  • باعث ایجاد وقفه یا خرابی عمده در اجرای سیستم مدیریت خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت شود.
  • باعث عدم اطمینان نسبت به تحت کنترل بودن فرآیندها می‌شود.

 

 

ریشه عدم انطباق های مهم به یکی از عوامل زیر بر می‌گردد:

  • یک بند یا یک الزام از استاندارد به طور کلی اجرا نشود و از آن چشم‌پوشی شده باشد.
  • تعدادی عدم انطباق جزیی برای یک بند از استاندارد که مجموع آنها باعث به وجود آمدن عدم انطباق مهم می‌شود.
  • اگر در سیستم احتمال ارائه خدمات نامنطبق وجود داشته باشد.

 

     اگر از ابتدا همراه گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 بوده‌اید مرتفع کردن عدم انطباق‌های ارائه‌ شده از طرف نهاد اعتبار دهنده یا همان مرکز ملی تایید صلاحیت ایران قسمتی از تعهد ما به شماست. اما اگر هم مشاوری متفرقه یا از گروهی دیگر داشته‌اید که اکنون امکان همکاری با آن وجود ندارد این گروه مشاوره آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مشاوره در راستای مرتفع کردن عدم انطباق‌های دریافتی اعلام می‌نماید.

 

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

مشاوره های ویژه

تماس با ما