خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

پیش‌ارزیابی استاندارد ایزو 17021
  • ثبت نام کاربران

کلیه نهادهای ارائه‌کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت که سیستم مدیریت کیفیت خود را پیاده سازی نموده‌اند همیشه سوالاتی از این دست در ذهنشان به وجود می‌آید:

  • آیا توانسته‌اند کلیه بندهای استاندارد را پیاده سازی نمایند؟
  • آیا کلیه نکات را مشاور به آنها منتقل کرده است؟
  • آیا توانسته‌اند کلیه مواردی که مشاور به آنها منتقل کرده است پیاده سازی نمایند؟
  • هنوز امکان دریافت عدم انطباق بحرانی وجود دارد؟

 

ضرب‌المثلی از قدیم به یادگار مانده که "کار از محکم کاری عیب نمی‌کند"

 

به جهت اینکه دغدغه و استرس حاصل از سوالات فوق برطرف شود لازم است یک نفر شخص ثالث سیستم مدیریتی و فرآیندهای ارائه‌خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت را مورد ارزیابی قرار دهد تا اگر نقطه کور یا مبهمی هنوز باقی مانده (چه از طرف مشاور، چه از طرف نهاد ارائه‌کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت) شناسایی و مرتفع گردیده تا در روز ارزیابی حداقل عدم انطباق متوجه نهادهای ارائه‌کننده خدمات ممیزی گردد.

گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 آمادگی خود را به کلیه نهادهای ارائه‌کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت که زمانی زیادی تا روز ارزیابی در پیش ندارند، اعلام می‌نماید تا خدمت پیش ارزیابی استاندارد ISO 17021:2015 را ارائه دهد.

پیش ارزیابی علاوه بر یک آمادگی نسبی که برای نهادهای ارائه‌کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت به وجود می‌آورد می تواند مزایای زیر را هم به همراه خواهد داشت:

  • جلوگیری از هزینه‌هایی که ارزیابی های مجدد نهاد اعتبار دهنده یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به همراه خواهد داشت.
  • به حداقل رساندن تعداد عدم انطباق‌ها و کشف عدم انطباق های احتمالی موجود و مرتفع نمودن آنها
  • اطمینان خاطر نهاد ارائه‌کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت از اینکه کلیه فرآیندها و روش اجرایی را مرور نموده‌اند.
  • دریافت یک گزارش کلی از نقاط مثبت و نقاط ضعف نهاد ارائه‌کننده خدمات ممیزی و گواهی کردن سیستم‌های مدیریت

 

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما