خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

درباره استاندارد ایزو 17024
  • ثبت نام کاربران

استاندارد ایزو 17024یا ایزو اطمینان از انجام درست کار چیست؟

امروزه دنباله فعالیت های  سازمان های صادرکننده گواهینامه بسیار گسترش پیدا کرده اند، به شکلی که بسیاری از استاندارد های مدیریتی دربسیاری از کارخانجات صنعتی و شرکت های خدماتی برقرار شده است و از طریق سازمان های صادرکننده گواهینامه مورد ممیزی انجام می گیرند به همین علت وجود یک سازمان  تایید کندده  صلاحیت موضوعی  حیاتی و الزامی می باشد.
الزامات عمومی برای موسسات صدور گواهینامه می باشد، که این استاندارد شامل الزامات مورد نیاز برای توسعه و حفاظت  از طرح صدور گواهینامه می باشد. این نسخه شامل الزامات نیازمند برای زمینه های زیراست:

الزامات عمومی برای شرکت های صدور گواهینامه برای اشخاص

الزامات ساختاری برای شرکت های صادرکننده گواهینامه برای اشخاص

مراجع مورد نیاز برای الزامات

تاریخچه و اطلاعات مورد نیاز برای شرکت های صادر کننده گواهینامه برای اشخاص

طرح صدور گواهینامه

تغییرات بسیار بین ورژن 2003 و 2012 انجام گرفت. اطلاعات دقیق در مورد توسعه این طرح برای صادر شدن گواهینامه می باشد.مسائلی که ایزو 17024 را تعریف می کند: تعیین می کند که چه آزمونهایی برای مشخص کردن صلاحیت باید انجام شود.دانش ، مهارت و ویژگی های شخصی آزمون باید  به صورت جدا باشد.

استاندارد ایزو اطمینان از انجام درست کار

با منابع انسانی که روز افزون در حال گسترش است و بین المللی می شوند، گواهی های حرفه ای به شکل رو به رشدی جزئی از ضروریات استخدام بحساب می آیند. انسان ها با ارزش ترین  سرمایه های داخلی کشور و مهمترین عامل پیشرفت آن کشور و سرمایه اقتصادی می باشند. همزمان، مهیا کردن مهارت های لازم برای افزایش توسعه منابع انسانی به یک مسئله مهم تبدیل شده است. گواهینامه های  حرفه ای این  اعتماد را برای  کارفرمایان فراهم می کند که داوطلبان  از اطلاعات ، مهارت و استعداد لازم برای کار بهره مند هستند.استاندارد ISO/IEC 17024، ارزیابی انطباق- الزامات کلی  بخش های تایید صلاحیت افراد، به ملاکی برای برنامه های گواهی کیفیت تبدیل شده که درستی، اعتماد و پویایی متخصصان صاحب گواهی را برتری می بخشد.
چندی پیش ویرایش 2 استاندارد ISO 17024 برای تایید صلاحیت برروی روندکاری و چگونگی ممیزی شرکت های CB توسط سازمان استاندارد جهانی به ثبت رسید، این استاندارد برای اولین باردر سال ۲۰۰۳ عرضه شد.این استاندارد می تواند به عنوان یک طرح  جهانی برای ضمانت اعتبار، هماهنگ بودن و همچنین قابلیت اطمینان CB ها درموضوع ممیزی معرفی گردد.با توجه به توسعه بسیار در زمینه علم و آموزشهای کوتاه مدت، در واحد تحقیق وتوسعه مرکز کاوش با هدف بالا بردن سطح علمی و کمک به تحقق این امر مقاله استاندارد ایزو اطمینان از انجام درست کار را طراحی و در دسترس علاقمندان قرار داده است .در ویرایش دوم این استاندارد ضروریات  جدید برای ارزیابی اعتبار سازمان های صادر کننده گواهینامه افزوده شده است.دوره استاندارد ایزو اطمینان از انجام درست کار توسط محققان و کارشناسان  در واحد تحقیق و توسعه مرکز کاوش تهیه و تدوین شده است این استاندارد بین المللی می باشد.. اعتماد به نفس در طرح صدور گواهینامه مربوطه برای افراد با استفاده از یک فرایند در سطح جهان پذیرفته ارزیابی و دوره مجدد ارزیابی صلاحیت افراد تایید شده به دست آورد. با این حال، برای تمایز بین شرایطی که طرح شرکت برای صدور گواهینامه افراد موجه و شرایطی که دیگر اشکال صلاحیت مناسب تر هستند لازم است. طرح های توسعه شرکت برای صدور گواهینامه افراد، در پاسخ به سرعت رو به افزایش نوآوری در فن آوری و تخصص در حال رشد از پرسنل، می تواند برای تغییرات در آموزش و پرورش و آموزش جبران و در نتیجه تسهیل بازار کار جهانی است. جایگزین هایی برای صدور گواهینامه هنوز هم می تواند در موقعیت های لازم باشد که در آن خدمات عمومی، عملیات رسمی یا دولتی نگران هستند.

ISO/IEC 17024:2012، ارزیابی انطباق - الزامات عمومی برای موسسات صدور گواهینامه می باشد. این استاندارد یک معیار جهانی برای فرآیند صدور گواهینامه پرسنل  فراهم می کند تا اطمینان حاصل شود که موسسات به شیوه ای سازگار، قابل مقایسه و قابل اعتماد در سراسر جهان عمل می کنند. در نتیجه موجب می شود افراد مهارت هایی معتبر در سراسر خطوط ملی داشته باشند.
ISO / IEC 17024، توسط کمیته (ISO (CASCO به منظور ارزیابی انطباق آماده شده است. ویرایش دوم استاندارد ISO 17024 برای تایید صلاحیت ممیزی شرکت های CBتوسط سازمان استاندارد جهانی به ثبت رسید. این استاندارد می تواند به عنوان یک معیار جهانی برای اثبات اعتبار، سازگار وهماهنگ بودن و همچنین قابل اعتماد بودن CB ها معرفی می گردد.

 

بخش دولتی و عمومی

تولید کنندگان

خدمات آزمایشگاهی

خدمات بازرسی و تست

خدمات بازرگانی

صنایع غذایی

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

صنعت توریسم و گردشگری

صنعت خودرو

فناوری اطلاعات و ارتباطات

مهندسین مشاور

پیمانکاران

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما