خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

زمینه‌های تایید صلاحیت ایزو 17025 (آزمایشگاه‌های آزمون)
 • ثبت نام کاربران

     در ذیل لیست زمینه‌هایی که نهاد اعتباربخشی یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران بر اساس آنها گواهینامه آزمایشگاه‌های آزمون را صادر می‌نماید، ملاحظه می فرمایید. گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 آمادگی ارائه خدمات مشاوره استاندارد ایزو 17025 را برای هر کدام از زمینه های زیر را دارا می‌باشد.

 1- سیستم های مدیریت کیفیت بازرسی

 • سیستم‌های کیفیت
 • اندازه‌شناسی و اوزان
 • بازرسی و ارزیابی انطباق

 

 2- برق، مکانیک و ساختمان

 • برق و الکترونیک
 • خودرو و نیرو محرکه
 • مکانیک و فلزشناسی
 • ساختمانی و معدنی
 • مهندسی پزشکی

 

 3- موادغذایی و کشاورزی

 • بیولوژی
 • مواد غذایی
 • میکروبیولوژی

 

 4- شیمی و پتروشیمی

 • سلولزی و بسته‌بندی
 • نساجی و چرم
 • پتروشیمی
 • شیمی و پلیمر

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما