خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

دوره‌های آموزش اصلی استاندارد ایزو 17025
  • ثبت نام کاربران

     دوره های آموزش اصلی استاندارد ایزو 17025 به شرح ذیل می باشند، که در ادامه سرفصل آنها قرار داده شده است. گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های ذیل به صورت اختصاصی و در محل آزمایشگاه‌ها اعلام می دارد.

  • تشریح الزامات استاندارد ایزو 17025
  • اندازه‌شناسی و کالیبراسیون
  • تضمین کیفیت نتایج آزمون
  • صحه‌گذاری روش آزمون
  • عدم قطعیت اندازه‌گیری
  • ارزیابی استاندارد ایزو 17025

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما