خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

دوره آموزشی تشریح الزامات استاندارد ایزو 17025
 • ثبت نام کاربران

     قسمتی از تعهد گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 در قسمت مشاوره استاندارد ایزو 17025 برگزاری دوره تشریح الزامات استاندارد ISO 17025:2005 برای آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون خواهان تایید صلاحیت می باشد که در ادامه اطلاعات این دوره آموزشی آمده است.

 

اهداف رفتاری دوره:

فراگیر در انتهای دوره می بایست :

     با الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2005 آشنا شود و پیاده‌سازی آنها در آزمایشگاه فرا گیرد. در مستند نمودن فعالیت های جاری و بهبود مستمر در فعالیت‌ها دارای توانایی قابل قبولی گردد.

 

سرفصل محتوای دوره:

 • مرور اصول و نيازمنديهاي اثر بخشي بين المللي
 • تفسير الزامات مورد نياز استاندارد  ISO 17025: 2005
 • نيازمنديهاي فضا و تجهيزات و پرسنل آزمايشگاه ها
 • انتقال تجارب طراحی ، مستندسازی، استقرار، ارزیابی و بهبود مستمر
 • نحوه تدوين روشهاي اجاريي و دستورالعمل هاي تخصصي
 • نحوه تدوين نظامنامه کيفيت آزمايشگاه
 • مشتندات مورد نياز در سيستم مديريت کيفيتآازمايشگاه
 • روشهاي ارزيابي انطباق سيستم مديريت کيفيت در آزمايشگاه
 • مرور نيازمنديهاي Validation
 • متدهاي آزمون غير استاندارد
 • مرور کلي نيازمنديهاي عدم قطعيت

 

مدت زمان دوره:

16 ساعت (معادل 2 روز)

 

ظرفیت کلاس:

20 نفر

 

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما