خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

دوره آموزشی ارزیابی استاندارد ایزو 17025
 • ثبت نام کاربران

     در صورت تمایل آزمایشگاه متقاضی تایید صلاحیت امکان برگزاری دوره آموزشی ارزیابی استاندارد ایزو 17025 توسط گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 در قسمت مشاوره استاندارد ایزو 17025 وجود دارد که در ادامه اطلاعات این دوره آموزشی آمده است.

 

اهداف رفتاری دوره:

فراگیر در انتهای دوره می بایست :

بر روند انجام ارزیابی آزمایشگاه ها منطبق بر استاندارد ISO / IEC 17025:2005 آشنایی شود و تسلط کافی را به دست آورد.

 

سرفصل محتوای دوره:

 • مقدمه ( آزمایشگاه و ویژگیهای تایید صلاحیت- لزوم اجرای ارزیابی انطباق )   
 • تعاریف مرتبط با تکیه بر مفاهیم ارزیابی انطباق و تایید صلاحیت – ISO 17000 و ISIRI 4723  
 • مروری بر الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2005        
  • الزامات مدیریتی
  • الزامات فنی
  • برگزاری کارگاههای مختلف
 • ویژگیهای ارزیابان آزمایشگاه با تکیه بر الزامات استاندارد ISO 19011   و الزامات نهادهای تایید صلاحیت 
 • عدم انطباق و گزارش نویسی در ارزیابی آزمایشگاه بر اساس الزامات راهنمای ILAC 
 • ویژگیهای نهادهای تایید صلاحیت با تکیه بر الزامات استاندارد ISO 17011     

 

مدت زمان دوره:

16 ساعت (معادل 2 روز)

 

ظرفیت کلاس:

20 نفر

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما