خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

پیش‌ارزیابی استاندارد ایزو 17025
  • ثبت نام کاربران

کلیه آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون  که سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه  خود را پیاده سازی نموده‌اند همیشه سوالاتی از این دست در ذهنشان به وجود می‌آید:

  • آیا توانسته‌اند کلیه بندهای استاندارد را پیاده سازی نمایند؟
  • آیا کلیه نکات را مشاور به آنها منتقل کرده است؟
  • آیا توانسته‌اند کلیه مواردی که مشاور به آنها منتقل کرده است پیاده سازی نمایند؟
  • هنوز امکان دریافت عدم انطباق بحرانی وجود دارد؟

 

ضرب‌المثلی از قدیم به یادگار مانده که "کار از محکم کاری عیب نمی‌کند"

 

به جهت اینکه دغدغه و استرس حاصل از سوالات فوق برطرف شود لازم است یک نفر شخص ثالث سیستم مدیریتی و فرآیندهای مدیریت کیفیت آزمایشگاه را مورد ارزیابی قرار دهد تا اگر نقطه کور یا مبهمی هنوز باقی مانده (چه از طرف مشاور، چه از طرف آزمایشگاه آزمون و کالیبراسیون) شناسایی و مرتفع گردیده تا در روز ارزیابی حداقل عدم انطباق متوجه نهادهای ارائه‌کننده خدمات ممیزی گردد.

گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 آمادگی خود را به کلیه آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون که زمانی زیادی تا روز ارزیابی در پیش ندارند، اعلام می‌نماید تا خدمت پیش ارزیابی استاندارد ISO 17025:2005 را ارائه دهد.

پیش ارزیابی علاوه بر یک آمادگی نسبی که برای آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون به وجود می‌آورد می تواند مزایای زیر را هم به همراه خواهد داشت:

  • جلوگیری از هزینه‌هایی که ارزیابی های مجدد نهاد اعتبار دهنده یعنی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به همراه خواهد داشت.
  • به حداقل رساندن تعداد عدم انطباق‌ها و کشف عدم انطباق های احتمالی موجود و مرتفع نمودن آنها
  • اطمینان خاطر آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون از اینکه کلیه فرآیندها و روش اجرایی را مرور نموده‌اند.
  • دریافت یک گزارش کلی از نقاط مثبت و نقاط ضعف آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون

 

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما