خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما

ISO/IEC 17065
  • ثبت نام کاربران

     ممکن است آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون خواهان اخذ تایید صلاحیت در زمینه استاندارد ایزو 17025 نیاز به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی حیطه‌های تایید صلاحیت نظیر:

  • دوره آموزشی تخصصی کالیبراسیون دما
  • دوره آموزشی تخصصی کالیبراسیون فشار
  • دوره آموزشی تخصصی کمیت های شیمی
  • دوره آموزشی اندازه‌شناسی و اوزان
  • دوره آموزشی مهندسی پزشکی
  • دوره آموزشی بازرسی و ارزیابی انطباق
  • و .....

 

جهت پرنسل و کارکنان مشغول در آزمایشگاه را، جهت ارتقای سطح فنی و تخصصی آنها داشته باشند. گروه مشاوران برتر استانداردهای سری 17000 آمادگی خود را جهت برگزاری دوره‌های فوق و کلیه دوره های تخصصی در حیطه های تایید صلاحیت ایزو 17025 اعلام می‌دارد.

منو اصلی

خانه

ISO/IEC 17020

ISO/IEC 17021

ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17025

ISO/IEC 17065

تماس با ما